Dış Cephe Grubu

  • dış cephe işleri
  • dış-cephe-12
  • dış cephe
  • dış cephe işleri
Project Description

İÇ CEPHE MANTOLAMA

Mantolama levhaları yardımıyla yapılan iç cephe mantolama işlemi dış cephe mantolama uygulamasının yapılamayacağı durumlar için elverişlidir. Mantolama levhaları, duvarın dış yüzeyine yapıştırma harcı ile gönyesinde tutturulduktan sonra mantolama dübelleri yardımıyla duvara sabitlenir. Başarılı bir iç cephe mantolama uygulaması için levha ek yerlerinde aralık kalmamasına özen gösterilmelidir. Levha kenarları lamba profil ise tam oturması sağlanmalıdır. Dış cephe mantolamada uygulandığı gibi sıva taşıyıcı file kullanılması sıva çatlaklarının önüne geçmek açısından önemlidir. Tamamen file uygulaması yapılmayan durumlarda levhaların birleşim yerlerine sıva filesi konulmasıda yeterli olacaktır. Mantolama işlemini tamamlamak için levhaların üzerine sıva ve boya uygulaması yapılır.

DIŞ CEPHE MANTOLAMA

Mantolama işlemine başlamadan önce uygulama yapılacak yüzey incelenmelidir. Bozuk yüzeyler tespit edilirse sıva yardımıyla tamir edilmelidir. Yüzeyde bulunan boya kalıntıları temizlenmelidir. Yüzey nemden ve sudan arındırılmalıdır. Alt yapıdaki farklılıkları gidermek amacıyla, subasman profili yalıtım levhaları sabitlenmeden hemen önce yüzeyin en  alt seviyesine boydan boya özel takozlar yardımıyla konumlandırılmalıdır. Profil bina çevresinin tümüne uygulanmalıdır.Ek yerleri plastik genleşme elemanları ile birleştirilir. Levhalar arasında boşluk kalmaması önemli bir ayrıntıdır. Yangın güvenliğini sağlamak için kapı ve pencere açıklıklarının çevresine bir sıra taşyünü izolasyon levhası ile yangın bariyeri oluşturulur. Cephede bulunan tüm pencerelerin alt bölümleri detaylıca incelenir ve gerekliyse sistemi korumak maksadıyla denizlik profili uygulanır. Dübelleme işlemi levhaların duvara yapıştırılmasını takiben yirmi dört saat sonra yapılırsa daha iyi sonuç alınacaktır. Uygulamada kullanılacak dübel sayısı bina yüksekliği ve rüzgar yükleri göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

İlk kat sıva mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Üç dört saat sonra ikinci kat çimento bazlı yüzey sıvası atılır. Son aşamaya geçmeden önce dilatasyon derzleri yüzey sıvası ile kapatılmalıdır. Dış cephe son kat kaplama uygulamasına hazır haldedir. Çimento esaslı mineral sıva uygulanması belirlenen miktarda  homojen bir şekilde karıştırılarak mala ile yüzeye uygulanır. Son olarak tüm cephe astarlanmalıdır.

Çatı sistemleri, yapının iç mekanları için başlıca örtü elemanı olarak görev yapar. Unutulmamalıdır ki çatının biçimi ve eğimi çatı kaplaması ile uyumlu olmalıdır. Bir çatının yapı sistemi aynı zamanda buhar geçişini, hava sızıntısını ve ısı ve güneş ışınımının akışını da kontrol etmelidir. Çatı bileşenlerinin yangının yayılmasına karşı projelendirilmesi şarttır. Çatı projeleri mühendislik yaklaşım gerektirmektedir. Hesaplamaların temelinde ağırlık ve mukavemet faktörü vardır. Çatının mühendislik çalışmalarında, hem kendi ağırlığı hem kendisine bağlanan bütün elemanaların ağırlığı hesaplanmalı ve buna paralel olarak malzeme seçilmelidir. Ağırlık hesaplamaları yapılırken çatının üzerinde biriken yağmur ve karın ağırlığı her koşulda maksimum düzeyde bir değişken olarak alınır. Bununla birlikte kullanıma açık çatı çeşitlerinde kullanıcı ağırlığıda bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çatının aldığı yanal ve yukarı yönlü rüzgar kuvvetleri bölgenin coğrafi yapısıda düşünülerek hesaplanmalı ve çatının dinamiği bu kuvvete direnç gösterecek bir mukavemet gücü ile projelendirilmelidir.