Tesisat Grubu

  • tesisat işleri
  • su tesisatı
  • su-tesisatı
Project Description

Firmamız tesisat grubu tadilat işlerinde temel olarak elektrik tesisatı ve su tesisatı alanında hizmet vermektedir. Başarılı bir tesisat için öncelikle detaylı bir projelendirme gereklidir. Elektrik tesisatı döşemesinde temel prensip iç tesisatta kullanılan yalıtılmış iletkenlerdir. İletkenler alıcıların çekecekleri akıma göre tayin edilmelidir. Bu akımın iletken üzerinde oluşturacağı ısı dikkate alınmalıdır. İç tesis yönetmeliğine göre, iç tesiste boru içinde kullanılmakta olan yalıtılmış iletkenin en küçük kesiti 1,5mm² ve tesisin en küçük birimi sortidir. Linye hatlarında en az 2,5mm², kolon hatlarında ise; en az 4mm² kesitli iletken kullanılmalıdır. Kolon hatlarında, yükün büyüklüğüne göre iletkenin en küçük kesiti 6mm² veya 10mm² olarak da seçilebilir. Aydınlatma sortilerinde kesit 1,5mm², priz sortilerinde ise 2,5mm² olmalıdır. İç tesistta akıma göre iletken seçimi kesiti seçimi daha pratik ve doğrudur. Bu seçimde alınan kesitin uygun olup olmadığı, gerilim düşümü hesabı ile kontrol edilmelidir.

Elektrik tesisatı tüm diğer tadilat işlerinden ayrı olarak mühendislik yaklaşımı gerektirmektedir. İç tesis yönetmeliğine uygun malzemeler fiyat-performans oranına göre seçilerek değişen enerji ihtiyaçlarını uzun yıllar karşılayacak şekilde projelendirilmelidir. Elektrik tesisatı projelerinde ihmal edilen en önemli konu yetersiz topraklama düzeneğidir. Topraklamanın görevini doğru yapabilmesi için cihazın gövdesinden toprağa kadar olan elektriksel direncin yeterince düşük olması beklenir. Topraklama iletkenlerinin direnci önemli bir direnç oluşturmaz asıl önemli direnç, toprak içinde gömülü bulunan topraklama iletkenlerinden toprağa geçiş direncidir. Toprağa geçiş direncini azaltabilmek için topraklama elektrotları derine gömülmelidir, uzun tutulmalı ve iletkenliği daha fazla olan toprak bulunmaya çalışılmalıdır. Örnek olarak toprak altında ıslaklığın başladığı noktaya elektrotlar gömülmelidir.


Su tesisatı mekanik tesisat gurubunda yer almaktadır. Kazandığımız deneyim doğrultusunda yeni bir binada üç aşamada tesisatın kalitesini kontrol ediyoruz.Su kaçağı aşaması,kaba inşaatın -sıva halinde- bitimini izlemektedir. Bu aşamada kirli ve temiz su tesisatı proje çizimlerine uygun olarak gerçekleştiriyoruz. İnce inşaat safhası denilen sıva ve duvar kaplamalarının yapıldığı aşamadır. Bu aşamada temiz suyla varsa gaz ve yangın tesisatını döşüyoruz. Son safha inşaatın bitimini izleyen safhadır. Bu safhada binada kullanılan tesisat gereç ve armatürlerin montajını yapıyoruz. Su tesisatında kullanılan armatürler ve seçilen malzemenin kalitesine göre toplam maliyet aralığının çok değişkenlik gösterdiği bir gerçektir. Biz sizin gerek dekorasyon ve görsellik beklentilerinize gerek ise bütçenizi zorlamayacak en uygun projeyelendirmeyi sağlamak için buradayız.