Boya Grubu

  • boya işleri
  • boya-badana-4
  • boya-badana-5
  • boya badana
  • boya-badana-6
  • boya-badana-1
Project Description

İç cephe plastik boya ile yapılacaksa ve duvar ilk defa boyanacaksa sıva alçısı ile hazırlanacak macun kullanılmalıdır. Eğer duvarlar daha önceden boyanmış ise kabarmış yerler kazınmalı ve yüzey saten alçı ile hazırlanan macun ile düzgün hale getirilip kuruduktan sonra zımparalanmalıdır. Binaların iç cephelerindeki her türlü ince sıvalı duvar yüzeyinde, pürüzsüz, düzgün bir yüzey elde etmek için ince sasparit macun uygulanır. Yüzeyin düzgün olmadığı zamanlarda düzgün yüzey elde etmek için uygulanır. Yüzeylerde derin çatlaklar ve boşluklar varsa bunların bir defada kapatılması zor olur. Bunun için bu çatlak ve boşluklar her boyama katından sonra macun yapılarak doldurulur. Macun kurumalı ve kuruduktan sonra zımparalanarak ikinci kat atılmalıdır. Buna yoklama macunu diyebiliriz. İkinci kat astar uygulanmadan son kat boya uygulanmamalıdır. Zira macun üzerine gelen son kat boya emilerek son katın yüzey düzgünlüğünü ve parlaklığını kaybettirir.